Tin tức

Cổng trục 500t cho công ty thiết bị nặng

Gần đây, Weihua đã chế tạo cần trục 500 tấn cho một công ty thiết bị nặng và cần cẩu này đã vượt qua đợt kiểm tra nghiệm thu thành công, bổ sung thêm một thành viên mới vào Danh sách sản phẩm trọng tải lớn Weihua.

2023-11-24

Cổng trục 500t cho công ty thiết bị nặng

Gần đây, Weihua đã chế tạo cần trục 500 tấn cho một công ty thiết bị nặng và cần cẩu này đã vượt qua đợt kiểm tra nghiệm thu thành công, bổ sung thêm một thành viên mới vào Danh sách sản phẩm trọng tải lớn Weihua.

2023-11-24

Weihua đã phát triển hệ thống kho bãi AIStorage

Tập đoàn Weihua đã phát triển độc lập hệ thống kho âm thanh nổi hạng nặng AIStorage, có thể cung cấp cho người dùng giải pháp lưu trữ và vận chuyển thông minh tổng thể để đáp ứng các tình huống sử dụng phức tạp và luôn thay đổi.

2023-09-01

Hợp tác chiến lược với Nhà máy đóng tàu Vu Hồ

Vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, Han Hong'an, Chủ tịch Tập đoàn Weihua và một phái đoàn đã đến thăm Nhà máy đóng tàu Vu Hồ. Zhang Zhao, Chủ tịch Nhà máy đóng tàu Vu Hồ, đã chào đón nồng nhiệt chuyến thăm. Hai bên đã thảo luận về việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

2023-08-17