Thị trường toàn cầu

Quốc tế hóa

Weihua tích cực thực hiện sáng kiến "Vành đai và Con đường" quốc gia, thúc đẩy vững chắc chiến lược quốc tế hóa và đã thành lập hơn 100 đại lý dịch vụ tiếp thị ở nước ngoài ở Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ và các khu vực khác.

Châu Âu
Châu phi
Trung đông
CIS
Đông Nam Á
Châu Úc
Châu Mỹ

Đông Nam Á
Thị trường

(18 Quốc gia)

Trung Đông và Châu Phi Thị trường

(75 Quốc gia)

CIS
Thị trường

(16 Quốc gia)

Thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc

(88 Quốc gia)

Trung tâm thương mại ở nước ngoài Weihua có 50 nhân viên

thành thạo tiếng Tây Ban Nha, Nga, Pháp, Anh và các ngôn ngữ khác, và có thể đáp ứng nhu cầu giao tiếp của dự án. Thị trường nước ngoài Weihua được chia thành bốn khu vực bán hàng

xuất khẩu sang hơn 130 quốc gia và khu vực

Hiện tại, các sản phẩm của Weihua đã được xuất khẩu sang hơn 130 quốc gia và khu vực, đồng thời tham gia xây dựng nhiều công trình lớn ở nước ngoài.

Các công ty đã thành lập
sự hợp tác