Hướng dẫn cài đặt

Chúng tôi có thể bố trí các kỹ sư lắp đặt chuyên nghiệp hướng dẫn công việc lắp đặt tận nơi, để thiết bị được đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất khi đến công trình


Đào tạo và học tập cần trục

Trong quá trình lắp đặt thiết bị, kỹ sư lắp đặt sẽ tổ chức nhân sự thực hiện đào tạo kiến thức chuyên môn và vận hành cầu trục. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp đào tạo tại nhà máy. Nếu bạn có nhu cầu, bạn có thể bố trí nhân sự đến học tận nơi tại công ty chúng tôi.


Đào tạo và học tập cần trục

Trong quá trình lắp đặt thiết bị, kỹ sư lắp đặt sẽ tổ chức nhân sự thực hiện đào tạo kiến thức chuyên môn và vận hành cầu trục. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp đào tạo tại nhà máy. Nếu bạn có nhu cầu, bạn có thể bố trí nhân sự đến học tận nơi tại công ty chúng tôi.

Hướng dẫn cài đặt

Chúng tôi có thể bố trí các kỹ sư lắp đặt chuyên nghiệp hướng dẫn công việc lắp đặt tận nơi, để thiết bị được đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất khi đến công trình