Vào ngày 6 tháng 6 năm 2023, Hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Tập đoàn Weihua đã được tổ chức long trọng tại khu công nghiệp thông minh Weihua. Đối với lễ kỷ niệm này, Weihua đã tổ chức một loạt các hoạt động bao gồm các hoạt động thể thao, hội thảo, Hội nghị thượng đỉnh liên minh nhà cung cấp, phát hành tiêu chuẩn sản phẩm mới và biểu diễn văn hóa.


han.jpg


seminar.jpg


new-release.jpg


summit.jpg


swimming.jpg


show.jpg